Regulamin

Informacje o Firmie

Sklep internetowy towarów/produktów Pentel działający pod adresem www.pentel.pl/sklep prowadzony jest przez firmę PenStar z siedzibą w Bydgoszcz przy ulicy Joachima Lelewela 34/3, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzoną przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy, wydział działalności gospodarczej pod numerem 110723, NIP 953-245-15-29 REGON 340729870, e-mail: sklep@pentel.pl. tel: 885030505

 

Ochrona danych osobowych

Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów sklepu www.pentel.pl/sklep stanowią niezbędne minimum do wdrożenia procesu sprzedaży towarów i są wykorzystywane wyłącznie w celu:


o  realizacji umowy

o  informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep www.pentel.pl/sklep – jeśli Klient wyrazi na to zgodę.

o  Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom do celów marketingowych. 

o  Każdy Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania – na stronie www.pentel.pl/sklep

o  Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

 

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679/UE z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119) – RODO informuję o przetwarzaniu przeze mnie Pani/Pana danych osobowych:

 

1.       Administrator danych osobowych (Administrator):

                                                                                         PenStar Piotr Stachowicz

                                                                      ul. Joachima Lelewela 34/3, 85-652 Bydgoszcz

                                                                                                    NIP:9532451529

                                                                    korespondencja pocztowa na powyższy adres; 

                                                                            korespondencja mailowa: sklep@pentel.pl

                  formularz kontaktowy na stronie http://www.pentel.pl/sklep       

2.       Podstawa prawna przetwarzania

 

2.1     art. 6 ust. 1 lit. aRODO                -                Pani/Pana zgoda na przetwarzanie            

2.2    art. 6 ust. 1 lit. f RODO                 -                potrzeba przetwarzania ze względu na interesy realizowane przez Administratora niezbędnedo celów wynikającychz prawnie uzasadnionych interesów realizowanychprzez Administratora

 

3.      Prawnie uzasadnione cele realizowane przez Administratora 

 

Dane osobowe są przetwarzane w celu oferowania Pani/Panu produktów Pentel

 

4.      Zakres danych

 

Przetwarzam następujące kategorie Pani/Pana danych: 

 

      dane identyfikacyjne, 

      dane kontaktowe oraz korespondencyjne, 

      dane dotyczące Pani/Pana aktywności na naszych stronach internetowych, a także dane dotyczące ofert, zamówień oraz zawartych umów, 

      dane dotyczące reklamacji, 

      dane finansowe (numer rachunku bankowego);

 

5.       Przysługujące prawa

 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo żądania ode mnie:

 

      dostępu do Pani/Pana danych osobowych;

      sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

      usunięcia Pani/Pana danych osobowych;

      ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;

      przeniesienia Pani/Pana danych osobowych;

a także do:

      wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;

      wniesienia skargi do organu nadzorczego nad ochroną danych osobowych

 

6.       Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, dopóki dopóty nie zażyczy sobie Pani/Pan ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

 

Informuję też, że podejmuję wszelkie środki organizacyjne i techniczne w celu ochrony przetwarzanych danych osobowych przed ich przypadkowym lub celowym zniszczenie, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem lub dostępem.

 

Opisy i zdjęcia Produktów / Towarów Pentel

Publikowane na naszych stronach dane techniczne produktów, w tym ich zdjęcia, mogą zawierać uchybienia, które nie stanowią podstawy do roszczeń. Zdjęcia produktów to wyłącznie ilustracje poglądowe i mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu przedmiotu. Nigdy nie zmienia to jednak ich właściwości. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z konsultantem.

Zdjęcia oraz opisy są własnością firmy Pentel Poland. Zabronione jest korzystanie z zamieszczonych w naszej ofercie zdjęć i opisów bez zgody Pentel Poland. Wszelkie nieuprawnione kopiowanie skutkować będzie wystąpieniem przez nas o odpowiednie rekompensaty finansowe z użyciem wszelkich dostępnych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej instrumentów prawnych.
Ceny

Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie www.pentel.pl/sklep są wyrażone w polskich złotych (PLN). Cena podana przy towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. 


Zamówienia

Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.pentel.pl/sklep. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania. Informacja udzielona przez sprzedawcę o przyjęciu zamówienia do realizacji, na podstawie oferty zaakceptowanej przez obie strony, wysyłana poprzez pocztę elektroniczną, jest jednoznaczna z zawarciem umowy kupna/sprzedaży wiążącej obie strony transakcji. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia, również bez podania przyczyny.

Zamówienia realizujemy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Koszty przesyłki do innego kraju uzgadniane są indywidualnie w zależności od kraju docelowego.

Klient może anulować złożone zamówienie jedynie telefonicznie pod numerami telefonu wskazanymi w dziale „Kontakt”. Nie można anulować zamówienia, które zostało już do Klienta wysłane.

Wymagania dotyczące anulowania zamówienia nie odnoszą się do Klientów będących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, którzy mogą anulować składane przez siebie zamówienia na warunkach i w sposób określony poniżej w rozdziale Zwrot towaru.

Na czas otrzymania przesyłki składa się czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, pakowanie paczki).

Towar wysyłany jest w ciągu 24 godzin od zaksięgowania wpłaty (w dni robocze od poniedziałku do piątku), o ile zamówiony towar znajduje się w magazynie. W przypadku braku zamówionego towaru w magazynie poinformujemy Klienta o innym możliwym terminie realizacji.

W przypadku, gdy w magazynie dostępna jest tylko część zamówionego towaru, na życzenie Klienta wyślemy dostępny towar, a pozostałą część dostarczymy na nasz koszt w najbliższym możliwym terminie.

Nie będą realizowane zamówienia, w których nie zostały podane wszystkie wymagane dane teleadresowe Klienta lub dane te są nieprawdziwe.

Do wysyłanego towaru dołączany jest paragon fiskalny lub faktura VAT. Dokument ten jest niezbędny w przypadku zwrotu lub reklamacji produktu. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów prosimy o zgłoszenie tego faktu w celu uzupełnienia braków. Kupujący decydując się na paragon, nie ma możliwości zmiany tego faktu po zrealizowaniu zamówienia. 

 

Sposoby płatności

Płatność za towar może być dokonywana przez Klienta w następujący sposób: • przelew na rachunek bankowy firmy PenStar

  PenStar 
  ul. Joachima Lelewela 34/3
  85-652 Bydgoszcz

  Santander Bank
  28 1090 1896 0000 0001 1378 3169


 • kartą kredytową
 • poprzez serwis www.payu.pl


Firma PenStar może ustalić z Klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane w zamówieniu potwierdzonym przez firmę PenStar jako przyjęte do realizacji. Na Klienta spada odpowiedzialność za spełnienie wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności.

Jeśli Klient nie odbierze wcześniej opłaconej przesyłki, obciążany jest kosztami przesyłki zwrotnej do firmy PenStar oraz kosztami ponownej wysyłki towaru.

Jeśli Klient nie odbierze przesyłki wysłanej za pobraniem, zostanie obciążony kosztami nadania tej paczki przez firmę PenStar, oraz kosztami zwrotnymi do firmy PenStar, oraz ewentualnymi kosztami ponownej wysyłki.

Jeżeli po dokonaniu płatności przelewem wartość zamówienia ulegnie zmianie (np. z powodu braku któregoś z zamówionych produktów, anulowania zamówienia lub innych przyczyn), powstała nadpłata – bez żadnych potrąceń – zostanie bezzwłocznie zwrócona na konto Klienta.

Zwrot towaru

Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014, Klient będący konsumentem może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie i w ciągu 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych poniżej.

Odstąpienie od umowy jest możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, pozostaje w oryginalnym opakowaniu, ani nie został w żaden sposób zniszczony.

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia dostarczenia towaru Klientowi lub wskazanej przez niego osobie trzeciej innej niż przewoźnik, przy czym w przypadku umowy, która obejmuje pewną ilość towaru dostarczanego osobno, partiami lub w częściach - od dostarczenia ostatniego towaru lub bądź jego partii lub części,

Odstępując od umowy Klient winien złożyć na stronie internetowej Sklepu (ewentualnie na piśmie) oświadczenie, że odstępuje od umowy, obejmujące:

- określenie przedmiotu sprzedaży (towaru);

- datę zawarcia umowy i wydania mu (odbioru) towaru;

- imię i nazwisko Klienta;

- jego adres;

- datę złożenia oświadczenia

- jego podpis (jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić towar do sklepu lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

Zwracany towar należy odesłać razem z paragonem fiskalnym lub fakturą na adres Piotr Stachowicz, ul. Ziołowa 1, 86-031 Osielsko

Sklep gwarantuje Klientowi zwrot wszystkich dokonanych przez niego płatności, w tym kosztów dostawy towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w sklepie). Koszt odesłania towaru obciąża Klienta i nie podlega zwrotowi, w związku z tym nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas na nasz koszt.

Zapłacone należności zostaną zwrócone przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy - możemy jednak wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych od Klienta płatności do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania (w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej), chyba że zaproponujemy, że sami odbierzemy towar od Klienta, do czego jednak nie jesteśmy zobowiązani.

Jeśli podejmą Państwo decyzję o zwrocie zakupionego towaru, prosimy o kontakt pod numery telefonu podane wyżej lub mailowo na adres: sklep@pentel.pl – otrzymają wówczas Państwo wyczerpujące informacje, jak przeprowadzić procedurę zwrotu.


!! Nie podlegają zwrotowi wysłane Klientom towary przyznane gratis w programie lojalnościowym.

W przypadku, gdy zwracany towar został wysłany na nasz koszt w ramach promocji kwota podlegająca zwrotowi zostanie pomniejszona o koszty wysyłki.

 

Wymiana towaru

Ewentualna wymiana towaru może zostać dokonana na wyżej opisanych zasadach regulujących zwrot towaru.

W przypadku różnicy w cenie Klient zobowiązany jest do wpłacenia odpowiedniej kwoty na rachunek bankowy naszego sklepu. Gdy rzecz wymieniana jest tańsza, zwracamy różnicę wyłącznie na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.

odpowiedzialność za wady towaru

Sprzedawca odpowiada za wady towaru z tytułu rękojmi; sprzedawca nie udziela gwarancji jakości towaru.

procedura rozpoznawania reklamacji

Reklamacje dotyczące nienależytej jakości towaru winny być zgłaszane na adres:

1.Piotr Stachowicz, ul. Ziołowa 1, 86-031 Osielsko - reklamacje składane na piśmie;

2.sklep@pentel.pl - reklamacje składane za pośrednictwem poczty elektronicznej 

niezwłocznie po ewentualnym stwierdzeniu wady towaru

Składając reklamację kupujący dołącza do niej zakupiony towar, paragon fiskalny lub fakturę potwierdzające zakup oraz uzasadnienie zakwestionowania należytej jakości zakupionego towaru.

Reklamacje są rozpoznawane w terminie 14 dni od daty ich wpływu; jeżeli reklamacja jest niekompletna, sprzedawca wzywa kupującego do jej uzupełnienia. Bieg terminu 14 dni ulega zawieszeniu na czas trwania korespondencji do czasu uzupełnienia reklamacji.

 

Polityka prywatności cookies

1.      Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2.      Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3.      Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator PenStar z siedzibą pod adresem Bydgoszcz 85-652, ul. Joachima Lelewela 34/3

4.      Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

§  a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

§  b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

§  c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

5.      W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6.      W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

§  a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

§  b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

§  c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

§  d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

§  e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7.      W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8.      Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

9.      Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

10.    Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.